sirkustaiteen linja


 

SIRKUSTAITEENOPINTOJEN YLEISET TAVOITTEET

  • opiskelija oppii ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa
  • opiskelija uskaltaa tehdä taiteellisia kokeiluja ja epäonnistua
  • opiskelijan luottamus itseen ja toisiin kehittyy
  • opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmässä
  • opiskelija oppii harjoittelemaan eri sirkuslajeja pitkäjänteisesti
  • opiskelijan fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti
  • opiskelija valitsee oman sirkustaitolajin
  • opiskelija oppii esiintymään ja löytää oman esiintyjäpersoonansa
  • opiskelija oppii perusteet esityksen valmistamisesta ja tuotannosta
  • opiskelija oppii kansainvälisyyttä

Opintojen arviointi ja todistus

Opiskelija saa opinnoistaan suullista ja sanallista palautetta. Opinnot arvioidaan asteikolla suoritettu tai hylätty annettujen tehtävien ja normaalien läsnäolokäytäntöjen mukaisesti. Sorin Sirkus antaa sirkustaiteen opinnoista todistuksen, joka annetaan erillisenä liitteenä todistuksen yhteydessä.

Harjoitustilat ja opettajat

Sirkustekniikan opetus pidetään Sorin Sirkuksen tiloissa ja opettajina toimivat Sorin Sirkuksen opettajat, käytössä ovat myös Norssin tilat ja opettajat muiden oppituntien sisällön mukaan.

Pääsykokeet

Pääsykokeissa mitataan sekä olemassa olevia sirkustaitoja että motivaatiota taiteelliseen työskentelyyn ja esiintymiseen. Valintakriteereinä ovat fyysiset taidot (ketteryys, koordinaatio, notkeus, voima), sosiaaliset taidot (ryhmätyöskentely) sekä ilmaisutaito (improvisaatio, pelit, leikit).

Pääsykokeissa fyysisiä ja sosiaalisia taitoja mitataan akrobatia/liikeilmaisutunnilla, jossa perusakrobatia, -voima ja -notkeusliikkeiden avulla katsotaan kokelaan osaamista ja edellytyksiä kehittyä sirkustaiteessa. Saman tunnin aikana mitataan myös taitoja vastaanottaa ohjeita, keskittymiskykyä sekä ryhmätyötaitoja muiden kokelaiden kanssa. Luvassa on myös ketteryyttä ja koordinaatiota vaativia pelejä ja leikkejä, joiden ohjeistus on osin englanninkielistä.

Ilmaisutaitoa mitataan improvisaatioharjoituksilla sekä motivaatiokirjeellä. Motivaatiokirje kirjoitetaan paikanpäällä, jonka jälkeen siitä valmistetaan omannäköinen esitys sekä raadille että muille oppilaille. Tässä tehtävässä tulee näkyä oppilaan halu esiintyä, heittäytyminen sekä omaperäisyys. Apuna saa käyttää myös oppilaan omaa sirkustaitolajia.

Pääsykokeiden arviointi:

Sirkustaiteen soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 10.

Se jakaantuu

1/3 fyysiset taidot

1/3 sosiaaliset taidot

1/3 ilmaisulliset taidot

Kaikki arvioidaan pisteillä 1-10, yhteispistemäärä max 30.

Yhteispistemäärä jaetaan kolmella, jolloin saadaan soveltuvuuskokeen maksimipistemääräksi 10. 

 

Mikä on sirkustaiteen linja? Tampereen yliopiston normaalikoulussa aloitettiin sirkustaiteen painotus lukuvuonna 2015-2016. Norssi kehittää yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa ainutlaatuista lukiovaihtoehtoa, joka yhdistää sulavasti lukion ja sirkustaiteen.

Käytännössä opiskelija pääsee lukio-opintojensa aikana suorittamaan kursseja, jotka edistävät sirkustaiteen harrastusta ja valmistavat tulevaisuuteen sirkustaiteen parissa.

Opiskelijoita otetaan vuosittain 10.  Sirkustaiteen painotus koostuu mm. sirkustekniikan opinnoista, ilmaisullisista aineista, yrittäjyysopinnoista, lukiodiplomeista ja kansainvälisistä opinnoista.

Yhteystiedot

Sirkustaiteen linjan koordinaattori
Martti Iso-Möttönen
Puh 040 190 1742
martti.iso-mottonen@tuni.fi